กนกอร บุญเกตุ

เรียนท่องเที่ยวและไมซ์ จบแล้วได้ทำงาน Event

บทสัมภาษณ์ นางสาวกนกอร บุญเกตุ
ตำแหน่งงาน : Freelance
บริษัท : Prink Creation


1. คุณได้อะไรจากการเรียนที่สาขาท่องเที่ยวที่ศรีปทุม
การท่องเที่ยวศรีปทุมให้หลายๆอย่าง ทั้งความรู้ในด้านทฤษฎี ความรู้ในเชิงปฏิบัติ ได้ฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่อยู่ในมหาลัย จากกิจกรรมการเรียน การสอนที่ทางสาขาจัดขึ้นทั้งด้านMICEและการท่องเที่ยว ทำให้เมื่อออกไปทำงานสามารถเอาความรู้และประสบการณ์จากทางสาขามาปรับใช้ได้จริง

2. สาขาท่องเที่ยวที่ศรีปทุมช่วยเติมเต็มความฝันของคุณอย่างไร
สาขาช่วยผลักดันให้ได้ทำในสิ่งที่สนใจ ช่วยเติมความรู้ ความคิด ความสามารถเพื่อนำไปต่อยอดทำความฝันของตัวเอง

3. สิ่งที่ประทับใจในการเรียนสาขาท่องเที่ยวที่ศรีปทุมคืออะไร
สิ่งที่ประทับใจ คือ การได้รับประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสาขาที่ทำให้เติบโตขึ้น ทำให้มองเห็นโลกที่กว้างมากขึ้น รวมถึงการรู้จักใช้ชีวิตในอนาคตประทับใจ ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาจากอาจารย์ในวันที่แนนเจอกับปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆมาได้

4. หากอยากประสบความสำเร็จเหมือนพี่ น้องๆ ควรเตรียมตัวอย่างไร
ต้องตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ให้สำเร็จ ตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ทำ และทำให้สำเร็จตามเป้าหมายให้ได้ อย่าพึ่งคิดว่าเราทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ลงมือทำ อย่าล้มเลิกความตั้งใจ หรือเลิกทำทั้งๆที่ยังไม่สำเร็จ พร้อมที่จะเรียนรู้ และเปิดรับสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำจะชอบหรือไม่ได้ชอบ สุดท้ายแล้วล้วนแต่เป็นประสบการณ์ให้เราทั้งสิ่งซึ่งทุกๆอย่างที่ทำก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมด้วยค่ะ

#ท่องเที่ยว #เรียนท่องเที่ยว #spu #การท่องเที่ยวและไมซ์
view: 0 shares: