ข่าว/กิจกรรม

SPU: EXHIBITION IN TEACHING & LEARNING 2019

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในงาน EXHIBITION IN TEACHING & LEARNING 2019 ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน ซึ่งจัดโดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #49ปีSPU #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
49 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
view: 150 shares: