ข่าว/กิจกรรม

ประชุมเสวนาแนวทางการท่องเที่ยว

อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นตัวแทนของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
ร่วมประชุมเสวนาแนวทางการท่องเที่ยว โดยชุมชนและผลงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) หรือ อพท.
 
SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 76 shares: