ข่าว/กิจกรรม

สาขาการจัดการโรงแรม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพราะการสอนให้เด็ก ปูเตียงได้พับผ้าเป็น คือพื้นฐานของงานบริการ
ในรายวิชาแม่บ้าน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ส่วนของ การพับผ้า การใช้ผ้า Duvet การปูเตียง
การเปลี่ยนผ้า การทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ TurnDown service
พื้นฐานการจัดดอกไม้ การเขียน goodnight card เป็นต้น

อาจารย์ ดวงเดือน อาจสมบุญ เปิดห้องปฏิบัติการแม่บ้าน พร้อมกับทีมวิทยากร
จากทางโรงแรมร่วมเป็นโค้ช ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม และสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มการเรียนรู้กับสถานประกอบการจริง ( WIL) เป็นระยะเวลา 2 เดือน

#เพราะแม่บ้านไม่ใช่แค่งานปูเตียง
#โครงการฝึกแม่บ้านมืออาชีพ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 102 shares: