นางสาวสุธาวดี งามดี

กวาง
สุธาวดี งามดี


ศิษย์เก่ารุ่นที่1 สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญวิทยาลัยการท่องเทียวและการบริการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : Embarkation officer staff genting dreamความประทับใจ และข้อคิดดีๆ ที่ขอร่วมแบ่งปันสู่รุ่นน้อง

เราได้ไปเจอประสบการณ์จริง ตั้งแต่เรือจอดนิ่งๆ จนเรือแล่นในทะเล อาจารย์น่ารัก
คอยหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ เราเป็นทั้งผู้โดยสารและนักศึกษาฝึกงานที่ดีค่ะ
 
view: 0 shares: