ข่าว/กิจกรรม

SPU เปิดโลกธุรกิจการบิน ณ ประเทศเวียดนาม

SPU เปิดโลกธุรกิจการบิน ณ ประเทศเวียดนาม

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 (รหัส61) จำนวนกว่า 300 คน
ร่วมเดินทางในโครงการเปิดโลกสู่ธุรกิจการบิน Visit ASEAN ทัศนศึกษา
เรียนรู้การเดินทางสู่ประเทศเวียดนามและทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้
การใช้ชีวิตในการเป็นนักเดินทาง และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในต่างแดน
เพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 94 shares: