ข่าว/กิจกรรม

สาขาการจัดการโรงแรมเวอร์ชั่น 2019

มาร่วมทีมกันไหมคะ
โรงแรม + ไมซ์ เรียนมั้ย
Hotel + MICE

สาขาการจัดการโรงแรมเวอร์ชั่น 2019
เรามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา การเรียนการสอน การวัดผล กิจกรรมให้มีความทันสมัย
และใส่ ความเป็น มืออาชีพทางด้าน MICE เพิ่มเข้าไป เพื่อให้นักศึกษา เมื่อจบไปเป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่ง ทางด้านโรงแรม และการจัดประชุม นิทรรศการ งานอีเว้นท์ ระดับประเทศ

#แล้วเจอกันนะคะ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 99 shares: