ข่าว/กิจกรรม

HMT212 การดำเนินงานส่วนแม่บ้าน

HMT212 การดำเนินงานส่วนแม่บ้าน
เรามีสอนทฤษฏี และฝึกปฏิบัติปูเตียง พับผ้า ตกแต่งห้องพักในรูปแบบต่างๆ
หลังจากนี้เราจะออกเก็บชั่วโมงภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการทำงานจากตัวจริงเสียงจริง โดยมีคุณแม่บ้าน และคุณพ่อบ้าน ของสถานประกอบการ
ที่ได้รับมาตราฐานสร้างการเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดความรู้ส่วนห้องพัก และซักรีด

#สอนโดยอาจารย์ดวงเดือน อาจสมบุญ
#สาขาการจัดการโรงแรม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#SPU

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
view: 148 shares: