ข่าว/กิจกรรม

การสร้างกำไรในธุรกิจโรงแรม

 การสร้างกำไรในธุรกิจโรงแรม ขายให้ปังต้องทำยังไง
คุณ Wae Affal Rahim,Director of Finance and Accouting,Dusit Thani Laguna Phuket

เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการขาย และการควบคุมต้นทุนการลดค่าใช้จ่าย
การบริหารงานและการจัดซื้อในธุรกิจโรงแรม
25 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
view: 101 shares: