ข่าว/กิจกรรม

อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย

อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เข้าเยี่ยมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม ที่กำลังเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ณ บริษัททัวร์ อิมเมจ เอเชียร์ ฮอลิเดย์ เอเจนซี่ จำกัด โดยได้มีการพูดคุยถึงการปฏิบัติงานของนักศึกษา
กับทางสถานประกอบการและมอบของที่ระลึกให้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทางมหาวิทยาลัย
และสถานประกอบการต่อไป

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
view: 87 shares: