ข่าว/กิจกรรม

มอบเข็มและปีกการบิน ปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเข็มและปีกการบิน ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นักศึกษาธุรกิจการบิน SPU

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ส่งมอบปีกและเข็มการบิน
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน SPU เพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการ

สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดพิธีมอบเข็มและปีกการบิน สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน และนักศึกษาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ชั้นปีที่1 โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบเข็มและปีกการบิน ให้แก่นักศึกษา
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ
อดทน เรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ๋ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร(บางเขน)
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาด้วย
ทั้งนี้ ยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ มาแบ่งปันประสบการณ์ และข้อคิดดีๆ แก่น้องๆ ดังนี้
1. นางสาวณัฐรดา สุรเสน
2. นายปฐมฤกษ์ ขันธวัช
3. นายภควัต แสนสุดสวาท

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 95 shares: