ข่าว/กิจกรรม

เรียนกับตัวจริงด้านโรงแรม "HR The Next Gen"

HR  The Next Gen  คนโรงแรมแบบไหนที่องค์กรอยากรับเข้าทำงาน โดย อาจารย์สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย และอดีตนายกสมาคมโรงแรมไทย
บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในรายวิชา HTI200 บัณฑิตในอุดมคติ เพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตการทำงาน
ในโลกอุตสาหกรรมบริการต่อไป

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
view: 128 shares: