ข่าว/กิจกรรม

เรียนกับตัวจริง By ดร.นรุตน์ จีระมะกร @ สายการบินนกแอร์

โดย ดร.นรุตน์ จีระมะกร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจการบิน สายการบินนกแอร์
พูดถึงเรื่องราวการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมความแตกต่างของแต่ละประเทศ
เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่โลกของอุตสาหกรรมการบริการในอนาคตต่อไป

จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#HTI200เพื่อเด็กโรงแรมและเด็กท่องเที่ยว

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
view: 177 shares: