ข่าว/กิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาในสาขาวิชาฯ
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศึกษาดูงาน ณ ภูมิภูเบศร
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ
นักศึกษาได้ลองฝึกการทำลูกประคบจากสมุนไพรต่างๆ
ได้ประสบการณ์ตรงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีทีเดียว

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 64 shares: