ข่าว/กิจกรรม

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2/2561

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2/2561

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59
นำโดยหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบินและอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 59 เพื่อวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาต่อไป
และแนะนำแนวทางในการเตรียมตัว ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระหว่างการฝึกสหกิจ
ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ มาเป็นขวัญกำลังใจแก่ นักศึกษา
พร้อมให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการฝึกสหกิจในภาคการศึกษาต่อไป

วันที่ 6 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14
อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 105 shares: