ข่าว/กิจกรรม

Pre-Tour เส้นทางท่องเที่ยว “อีสานใต้”

Pre-Tour เส้นทางท่องเที่ยว “อีสานใต้” มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในรายวิชา TMT223 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว มีการนำเสนอทัวร์อีสานใต้
ซึ่งเป็นหนึ่งในเก็บเส้นทางเพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป โดยการจัดทัวร์จริง
จะมีขึ้นในวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 นี้

การนำเสนอทัวร์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ และทีมคณาจารย์
มาเป็นขวัญกำลังใจแก่ นักศึกษา พร้อมให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับออกทัวร์ในครั้งนี้

วันที่ 5 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 11-1006 ชั้น 10
อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 109 shares: