ข่าว/กิจกรรม

เข้าร่วมเครือข่าย MICE Student Chapter

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเครือข่าย MICE Student Chapter จำนวน 7 คน จาก 214 คน ทั่วประเทศ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมระดมสมองในการแสดงความคิดเห็นกำหนดทิศทางอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทย

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 121 shares: