ข่าว/กิจกรรม

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPU-PSF OPENING

อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
และเล่าประสบการณ์จากอาจารย์พี่เลี้ยง COACH ด้านการสอน ในงาน SPU-PSF OPENING
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11
จัดโดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 123 shares: