ข่าว/กิจกรรม

ดร.ปณต อัศวชัย เข้าร่วมงาน SEPC 2019

ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เข้าร่วมงาน Sustainable Event Professional Certificate (SEPC) 2019
kicked start this morning with full house participants.
On the first days, 68 MICE professionals from 6 different countries had mutual agreement that sustainability
is no longer being just a “trend” but it is our “responsibility” and “civilization”
(to step out of our comfort zone and taking our responsibility into action).

Stay tune for what they find out from the lunch

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 184 shares: