ข่าว/กิจกรรม

เครือข่ายเยาวชนไมซ์ภาคกลาง

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมงานเครือข่ายเยาวชนไมซ์ภาคกลาง

1. 60001796 นางสาววิลาสินี มาร์แชล
2. 60046615 นางสาว นงลักษณ์ เย็นใจ
3. 60025376 นางสาวซันนี่ ซีบาด
4. 60043723 นางสาวสุพัฒตา สุมนารถ

เข้าร่วมงานเครือข่ายเยาวชนไมซ์ภาคกลาง ในหัวข้อ “เด็กไมซ์ NICE TO MEET YOU”
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์หลัก
คือให้นักศึกษาต่างสถาบันได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงาน MICE
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกันในบรรยากาศสนุกสนาน
น้องๆได้เพื่อนใหม่ และนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 77 shares: