ข่าว/กิจกรรม

SPU สวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย

SPU สวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมทีมบริหาร
อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฏา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เข้าสวัสดีปีใหม่ อาจารย์สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย

วันที่ 15 มกราคม 2562

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 197 shares: