ข่าว/กิจกรรม

SPU เป๊ะปัง กับเทคนิคการแต่งหน้า เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

SPU เป๊ะปัง กับเทคนิคการแต่งหน้า เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดโครงการแต่งหน้าทำผมให้กับนักศึกษาในรายวิชา ALB232 การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันMTI ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในด้านสอนการแต่งหน้าทำผม
ปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกให้กับสายการบินชั้นนำหลายสายมาให้ความรู้แก่นักศึกษา
ของสาขาเพื่อนำไปพัฒนาการแต่งหน้าทำผมของตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ
เรียนรู้การแก้ไข และออกแบบหน้าตัวเองในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม
และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมอย่างมืออาชีพต่อไป

วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 193 shares: