ข่าว/กิจกรรม

SPU จิตอาสา แบ่งปันให้น้อง ในวันเด็กแห่งชาติ 62

SPU จิตอาสา แบ่งปันให้น้อง ในวันเด็กแห่งชาติ 62

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมเป็นจิตอาสา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ให้เด็กๆ จังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างเด็กไทยอนาคตของชาติ บริจาคสิ่งของ เล่นเกมส์
สร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันพลังบวก

วันที่ 12 มกราคม 2562

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 345 shares: