ณัฐรดา สุรเสน

SPU ศิษย์เก่าการบินมาแรง สวยอย่างเดียวไม่พอ ต้อง Strong ด้วย @ แอร์โฮสเตส ทอ.

นางสาวณัฐรดา สุรเสน ศิษย์เก่า สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สอบบรรจุเข้ารับราชการได้  ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของกองทัพอากาศ หรือ แอร์โฮสเตส ทอ.
โดยเรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา


SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#48ปีSPU #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 0 shares: