ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการโรงแรม

ห้องปฏิบัติการทางการโรงแรม ตั้งอยู่ที่อาคาร 9 ชั้น 11 โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานแบบครบวงจรตั้งแต่แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงแผนกครัว เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ
view: 591 shares: