ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

portfolio woocommerce
เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
portfolio woocommerce
พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้น-พนักงานฝ่ายขนส่ง สินค้าทางอากาศ
portfolio woocommerce
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน
portfolio woocommerce
พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)