รู้จักวิทยาลัย

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
“ตัวจริง” ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ! ฝึกฝนอย่างมืออาชีพ กับ 4 สาขาสุดคูล ที่ให้นักศึกษาเลือกเน้นตามความสนใจ ถ้าชอบเหินฟ้าอยากติดปีกต้อง  สาขาวิชาธุรกิจการบิน รักงานบริการอยากเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ต้อง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ หรืออยากจัดทริปสุดสนุกไม่เหมือนใคร ออกเดินทางเปิดโลกกว้างได้รอบโลก ก็เลือก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ หากรักงานบริการ ชื่นชอบการท่องเที่ยว อีกทั้งรับรายได้สูง ก็เลือกสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มายืนหนึ่งกับเรา ได้เลย !ปัจจุบันวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเปิดทำการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
4. สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ หรือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานของคณบดี ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ภัทรา ประดิษฐวณิช
2. นายประจวบ แสงอินทร์ (รักษาการ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ณ สงขลา
5. ดร.ศรีประภา สร้อยพาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลอเรีย วิธีเจริญ
7. ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์
8. อาจารย์กิติกุล ปุณศรี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา (คณบดีคนปัจจุบัน)