อาจารย์ประจำ

อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์ CSS Technology และ Photoshop สำหรับงานออกแบบ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรเครือข่ายและวิศวกรระบบให้แก่หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถาบันเน็ตดีไซน์ และเคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการออกแบบเว็บไซต์จากสถาบันดังกล่าว

ปัจจุบันอาจารย์นภนต์ เป็นอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูงให้แก่สถาบันเน็ตดีไซน์ด้วย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ วรากร ใช้เทียมวงศ์ มีความเชี่ยวชาญในด้าน 2D Animation และ 3D Animation โดยมีประสบการณ์ทำงานจากการเป็นนักแอนิเมเตอร์ และผู้ผลิต (Producer) ผลิตรายการทางโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศมากมาย เช่น การ์ตูน 3D animation เรื่อง Super Malt พิทักษ์โลก การ์ตูน 3D animation เรื่อง Bing Bedtime สำหรับออกฉายในประเทศแคนาดา และ Trailer เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Freej ของประเทศอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 2 ประเภท Short Animation เรื่อง “ช้าง” โดยร่วมกับทีมงานวิธิตา แอนิเมชั่น ในงาน Thailand Animation & Multimedia 2006 (TAM 2006)

วุฒิการศึกษา:
ปริิญญาโท: M.A. (3D Computer Animation)
Bournemouth University, UK

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
อาจารย์ภานุวัฒน์ มีความเชี่ยวชาญใน ด้านศิลปะภาพพิมพ์ การออกแบบกราฟิกและองค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานที่ได้รับการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศมากมาย อาทิเช่น The 14th International Biennial Print Exhibition2010, Taiwan, The 2thBongkokTriennale Print and Drawing Exhibition2009, Thailand, The “Iosif” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition2009, Romania, International Mini Print Tetovo2008, Macedonia, The 7th Kochi International Triennial Exhibition of Prints2008, Japan, The 14th International Print Biennial Varna2007, Bulgaria, International Print and Drawing Exhibition2003, Thailand, The 4th Egyptian International Print Triennial2003, Egypt, International Triennial of Graphic Art Bitola2003, Macedonia แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48,49,53,54,55,56

อาจารย์ภานุวัฒน์ได้รับรางวัลทางวิชาชีพจากผลงานมากมาย ได้แก่ “Three Equal Awards” The 15th International Print Biennial Varna2009, Bulgaria, รางวัลที่ 2 รางวัลสนับสนุน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 2553 ครั้งที่ 56, รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 2550 ครั้งที่ 53, รางวัลพิเศษ การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 19 เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ภานุวัฒน์ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ประจำสาขาการออกแแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน
อาจารย์อาคม มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบกราฟิก เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบกราฟิก ครีเอทีฟ ผู้กำกับศิลป์ และช่างภาพกว่า 10 ปี โดยเคยร่วมงานกับสถาบัน Net Design และ เอ็กแซ็กท์ จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกหลายแห่ง
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกมัลติมีเดียและ 3D Animation โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบ นักแอนิเมเตอร์ ให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และแอนิเมชั่นในประเทศไทยกว่า 10 ปี ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก อาทิเช่น การออกแบบกราฟิกในละครเรื่องต่างๆ ของบริษัท ดาราวิดีโอ และ ดีด้า การ์ตูน 3D Animation เรื่อง สุดสาคร ขวานฟ้าหน้าดำ รามเกียรติ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ อีกหลายแห่ง

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์กัณยาวีร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Arts และ 3D Animation โดยมีประสบการณ์ทำงานจากการเป็นนักแอนิเมเตอร์ (animator) ให้กับบริษัทแอนิเมชั่นชั้นนำของประเทศไทย ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ การ์ตูนซีรี่ส์ 3D animation ออกอากาศ เช่น เรื่อง ปังปอนด์ ตัวจิ๋วหัวใจฮีโร่ และเรื่อง พ่อค้าจิ๋วหัวใจเกินร้อย เป็นต้น และงานโฆษณา เช่น โฆษณาสาหร่ายตรา เถ้าแก่น้อย เป็นต้น

อาจารย์กัณยาวีร์ ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ดีเด่น ปี 2551 และได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนตัวอย่าง ในงาน “มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1” นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 2 ประเภท Short Animation เรื่อง “Chicken Break” และ ประเภท Series เรื่อง “Pillow mon” ในงาน Asia Animation Award 2010 โดยร่วมกับทีมงาน วิธิตา แอนิเมชั่น
อาจารย์ประจำสาขาการออกแแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2555-2558 : อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2549-2551 : Satin Textiles Co., Ltd., Officer in Material Preparation section fabric Develop division.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์เปรมวดี วินิจฉัยกุล
มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทำภาพยนตร์และการทำงานด้านเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์หรือ วิชวลเอฟเฟค โดยมีประสบการณ์จากการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ในบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชั้นนำของประเทศไทยได้แก่ บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด และบริษัท แฟท ฟิล์ม จำกัด รวมทั้งประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัดในตำแหน่ง Compositor และ Visual Effect Supervisor โดยรับผิดชอบด้านการผลิตผลงานวิชวลเอฟเฟคและให้คำปรึกษาในการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนพิเศษให้กับภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จักเช่น สุดสาคร เสือคาบดาบ หกตายท้าตาย ไอ้ฟัก คนเล่นของ และภาพยนตร์จากต่างประเทศอีกหลายเรื่อง
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ประจำ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2551 – 2552 : อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2549 – 2551 : อาจารย์พิเศษ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ภาควิชา ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2546 – 2548 : Graaphic designer บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

วุฒิการศึกษา:
Cer.2d animation, Laputa Art Animation School, japan, 2013
: Dip.2d animation, Japan Electronics college, japan, 2013
: Dip. Japanese language, Bunka Institute of Language, japan, 2011
: ศม. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
: ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2004 ร่วมแสดงงานนิทรรศการภาพพิมพ์บรูพา
2006 ร่วมแสดงงานนิทรรศการภาพพิมพ์บรูพา
2009 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ กลุ่ม "Paper wars"
2012 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ กลุ่ม "SPACE"
2013 ร่วมแสดงงานนิทรรศการภาพพิมพ์บรูพา
2013 ร่วมแสดงงานนิทรรศการภาพพิมพ์ "Mini Print"
2014 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั่งที่ 56
2014 งานแสดงงานนิทรรศการแสดงงานวิทยานิพนธ์
2016 งานแสดงนิทรรศการ กลุ่ม EXODUSK
ฐากร ปฐมพงศานนท์ศึกษาปริญญาตรีคณะดิจิทัลอาร์ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2559 และศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์อาร์ตที่มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทได้ไปศึกษาดูงานที่ Nan yang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาในปี 2560 ได้มีโอกาสร่วมงาน Carnival magic limited สำหรับการก่อสร้างสวนสนุกซึ่งจะสร้างปลายปี 2561 โดยใช้เทคนิค 3d model ในการสร้างชิ้นงานสำหรับการล่อไฟเบอร์กลาสเพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่อไป หลังจากนั้นได้ร่วมสร้างงานหล่อไฟเบอร์กลาสสำหรับเป็นโมเดลแสดงที่เขาใหญ่ นอกจากนี้ยังเคยทำสื่อการสอนในรูปแบบ AR (Augmented Reality) ให้กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานเทคนิคพิเศษในงานละครอาทิ เช่น แก้วกุมภัณฑ์ เป็นต้น
อาจารย์ปองไท รัตนวงศ์แข มีประสบการณ์การสอนศิลปะและมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบกราฟิก โมชั่นกราฟิกและวิดีโอ โดยมีประสบการณ์ทำงานทางด้านผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ในบริษัทธุรกิจโปรดักชั่น
ผลงานเกียรติประวัติที่ได้รับ
• รางวัลที่1 การประกวดศิลปกรรม 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
• ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่3
• ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม การประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่5
• รางวัลเหรียญทอง นิทรรศกาลศิลปะนานาชาติ Pentel Award ครั้งที่ 28 กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
• ได้คัดเลือกร่วมแสดงงาน นิทรรศกาลศิลปะนานาชาติ Pentel Award ครั้งที่ 29 กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
• ได้คัดเลือกร่วมแสดงงาน นิทรรศกาลศิลปะนานาชาติ Pentel Award ครั้งที่ 30 กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
• การแสดงงาน one upon a time สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• การแสดงงาน supermarket นิทรรศกาลร่วมสมัย หอศิลป์สยามสงขลา
• การแสดงงาน signature ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต
• การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์กิตติยา ภู่รอด
ประวัติการทำงาน
2556-2562
อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2561-2562
อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2556-2562
Freelance Graphic Designer
Food Graphic Designer
Food Stylist
2553-2555
Senior Graphic Designer
นิตยสาร Martha Stewart Living (Thailand)
นิตยสาร ELLE (Thailand)
นิตยสาร ELLE Decoration (Thailand)
2549-2553
Graphic Designer
BK Magazine