รางวัลชนะเลิศ Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2016 ประเภท Interactive Design

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชื่อทีม Digi Seed) คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Interactive Design จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2016  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ Exhibition Hall ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร (บางเขน)

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ประเภท Interactive Design ทีม Digi Seed ประกอบไปด้วย
1. นายทศพร สังข์ประคอง
2. นายศุภณัฐ จงเจริญมณี
3. นายนิติภูมิ สุวรรณคำ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ดิจิทัลมีเดีย ศรีปทุ