รางวัลชนะเลิศ Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2016 ประเภท Interactive Design

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชื่อทีม Digi Seed) คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Interactive Design จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2016 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ Exhibition Hall ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)
โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ประเภท Interactive Design ทีม Digi Seed ประกอบไปด้วย
 1. นายทศพร สังข์ประคอง 2. นายศุภณัฐ จงเจริญมณี 3. นายนิติภูมิ สุวรรณคำ