ผลงานนักศึกษาเข้าร่วมแสดงงาน Design Excellence Award 2022 (DEmark)