หลักสูตร/สาขา

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

เ รื่ อ ง เ ล่ น
เ ร า จ ริ ง จั ง !

สร้างเกมให้แตกต่าง จริงจังเรื่อง E-Sports  
ใครว่าเรื่องเล่น จริงจังไม่ได้? ที่ SPU เราจริงจังทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องของเกม มาต่อยอดความชอบให้กลายเป็นจริง กับหลักสูตรที่เข้าใจผู้เรียนมากที่สุด! อัพ LEVEL ความรู้แบบก้าวกระโดด เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การแคสติ้ง ออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม ครอบคลุมทุกความรู้เกี่ยวกับด้าน E-Sports ที่คอแฟนเกมห้ามพลาด!

จุดเด่น

การันตีเกมส์ดังไกลถึงต่างประเทศ
จากฝีมือรุ่นพี่ในคณะ!
เกม Hospital Haunted be Lost เกมแนวสยองขวัญชื่อดังที่แม้แต่นักแคสเกมต่างประเทศยังท้าให้ลอง เป็นหนึ่งในฝีมือรุ่นพี่ในสาขาที่เปิดบริษัทชื่อ madvrstudio ด้วยการเรียนที่ไม่ตีกรอบความคิดเด็ก แต่เราเปิดกว้างการเรียนการสอน สอนอย่างเข้าใจและพัฒนาต่อยอด ไม่ใช่แค่ออกแบบเกมได้ แต่นักศึกษาที่นี่จะต้องเรียนรู้ทั้งด้วยแอปพลิเคชั่น (Application) เว็บไซต์ (Web Site) อินสตอลเลชัน (Installation) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ดิจิทัลแม็กกาซีน (Digital Magazine) รวมถึงการพัฒนาเกม ซึ่งจะเรียนรู้การออกแบบเกม (Game Design) การออกแบบวิธีการเล่นเกม และการเขียนโปรแกรม (Game Programming) และการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจดิจิทัล (Tech Startup)

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

TWISTBOX ENTERTAINMENT INC., Sherman Oaks, CA, USA
Senior Software Developer Jan 2008 – 2013
● Established and managed a software development team, and co-trained a project management team.
● 60% software development, 20% team management, 20% support and troubleshoot.
● Designed and developed high performance, scalable WAP sites, service integrations, databases, content delivery tools, age verification systems, and WAP advertising client APIs.
● Developed and integrated an SMS billing system to serve customers from MTS Russia, Virgin US and Telefonica Spain.
● Negotiated with mobile carriers on development issues and translated product requirements into project specifications.
● Created and monitored project launch plans; reviewed project status and deliverables to ensure that projects would be delivered on time and to specification.
● Presented, documented, and advised on technical issues, dependencies, and solutions.
● support to further the analysis, construction, and maintenance of mobile offerings.

TWISTBOX ENTERTAINMENT INC., Sherman Oaks, CA, USA
Software Developer April 2006 – Jan 2008
● Developed high traffic WAP sites for Vodafone, MTS, O2, 3UK, and Telefonica using XHTML, WML, PML, 3ML, TPML, and other carrier specific markup languages.
● Compiled, linked, troubleshooted, and debugged everyday product changes.

PLOW DESIGN, Van Nuys, CA, USA
Web Programmer/Designer Sep 2003 – July 2004
● Created, designed, tested and maintained both dynamic and static websites utilizing ASP, ASP.NET and JavaScript, using SQL server and MySQL as back-end database.

LANGUAGE SYSTEM (LSI), Alhambra, CA, USA
Visual Basic Programmer March 2000 – May 2003
● Created CAI (Computer Assisted Instruction) programs such as TOEFL.
● Built programs such as Attendance Keeper, A program that tracks student’s attendance via student ID card and scanner.
- THE GROWTH: A serious game addressing unsustainable growth of human population issue, Co-researcher
- ASPIS: Auditing the sustainability of public spaces (A role-play serious game addressing public space allocation), Co-researcher
- The CUSTOMER Project (CUSTOMER) is a prototype energy game targeting students at Coventry University. The game’s objective is to promote energy awareness for the students living in apartment units and dormitories, Co-researcher
- E-Habitat (Eco-friendly Habitat) is innovative energy-efficient living units. The project aims to reduce energy consumption related to space-heating in UK households.
โทร : 02 579 1111 ต่อ 1988
อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์ CSS Technology และ Photoshop สำหรับงานออกแบบ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรเครือข่ายและวิศวกรระบบให้แก่หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถาบันเน็ตดีไซน์ และเคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการออกแบบเว็บไซต์จากสถาบันดังกล่าว

ปัจจุบันอาจารย์นภนต์ เป็นอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูงให้แก่สถาบันเน็ตดีไซน์ด้วย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกมัลติมีเดียและ 3D Animation โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบ นักแอนิเมเตอร์ ให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และแอนิเมชั่นในประเทศไทยกว่า 10 ปี ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก อาทิเช่น การออกแบบกราฟิกในละครเรื่องต่างๆ ของบริษัท ดาราวิดีโอ และ ดีด้า การ์ตูน 3D Animation เรื่อง สุดสาคร ขวานฟ้าหน้าดำ รามเกียรติ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ อีกหลายแห่ง

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

4444
เรื่องเล่น เราจริงจัง

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
     (อักษรย่อ) : ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
     (อักษรย่อ) : B.F.A (Interactive and Game Design)


UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
21 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
41 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก
31 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 15 หน่วยกิต
 

เรื่องเล่น เราจริงจังระดับไหน?

เพราะเราจริงจังกับทุกเรื่องและทำให้เป็นจริง การเรียนของเราจึงเน้นการจุดประกายความคิด ใครไม่เก่งเราก็สอนให้เก่งได้ กับการสอนที่ให้ความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับเกม และ E-Sports การสร้างสรรค์เกม การพัฒนาเขียนโปรแกรม หลักการแคสติ้ง การออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์  ทั้งวิธีการสร้างรายได้เชิงธุรกิจแบบครบวงจร Application, Website, Installation, Digital Magazine, e-Learning เรียนรู้พื้นฐานสำหรับนักกีฬา E-Sports การันตีผลงานสุดเจ๋งของรุ่นพี่ในคณะที่น้องๆไม่ควรพลาด กับผลงานที่ดังไกลระดับต่างประเทศอย่าง Hospital Haunted be Lost

ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 :  จัดเต็มพื้นฐานสำหรับความรู้ด้านการสร้างเกม เรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ แนวคิดในการออกแบบ ประวัติการออกแบบ พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น  คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ภาพดิจิทัลเบื้องต้น กับการเรียนในห้องเรียนที่มีเครื่องมือสุดทันสมัย

ชั้นปีที่ 2 : เจาะลึกระดับเข้มข้นกับการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ การสร้างรูปทรงและภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น การทดลองอินเทอร์แอคทีฟและเกม

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : เน้นการเรียนแบบปฏิบัติลงมือทำ สนุกกับวิชาเลือกเสรี ตามความชื่นชอบและสนใจของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 :  ในปีสี่น้องๆ จะถูกส่งไปฝึกสหกิจศึกษาตามที่ต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ และค้นพบเส้นทางในอนาคตของตนเอง ว่าจะเดินแยกไปเส้นทางไหน และเตรียมโปรเจคจบที่พัฒนามาจากความคิดมาสู่การสร้างสรรค์ที่เป็นจริง สำหรับเข้าสู่การทำงานระดับมืออาชีพ

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage งานผลิตเนื้อหาออนไลน์
     -
โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมกราฟิก
     - นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
     - นักออกแบบเกม หรือวิธีการเล่นเกม
     - ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น

     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์
UploadImage งานออกแบบออนไลน์ e-sports
     - นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
     - นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
     - นักออกแบบอินโฟกราฟิก
     - นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
     - ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
UploadImage งานสื่อสารการตลาดออนไลน์ e-sports
     - นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
     - นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
     - ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
     - ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
     - ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage Novaleaf UploadImage
UploadImage Asiasoft UploadImage
UploadImage Debuz Company Limited UploadImage
UploadImage Garena Online (Thailand) UploadImage
UploadImage บริษัท Electronics Extreme UploadImage
UploadImage บริษัทฟันบ็อกซ์จำกัด UploadImage

 

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

เ รื่ อ ง เ ล่ น
เ ร า จ ริ ง จั ง !

สร้างเกมให้แตกต่าง จริงจังเรื่อง E-Sports  
ใครว่าเรื่องเล่น จริงจังไม่ได้? ที่ SPU เราจริงจังทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องของเกม มาต่อยอดความชอบให้กลายเป็นจริง กับหลักสูตรที่เข้าใจผู้เรียนมากที่สุด! อัพ LEVEL ความรู้แบบก้าวกระโดด เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การแคสติ้ง ออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม ครอบคลุมทุกความรู้เกี่ยวกับด้าน E-Sports ที่คอแฟนเกมห้ามพลาด!


View 26422