หลักสูตร/สาขา

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

เ รื่ อ ง เ ล่ น
เ ร า จ ริ ง จั ง !

สร้างเกมให้แตกต่าง จริงจังเรื่อง E-Sports  
ใครว่าเรื่องเล่น จริงจังไม่ได้? ที่ SPU เราจริงจังทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องของเกม มาต่อยอดความชอบให้กลายเป็นจริง กับหลักสูตรที่เข้าใจผู้เรียนมากที่สุด! อัพ LEVEL ความรู้แบบก้าวกระโดด เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การแคสติ้ง ออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม ครอบคลุมทุกความรู้เกี่ยวกับด้าน E-Sports ที่คอแฟนเกมห้ามพลาด!

จุดเด่น

การันตีเกมส์ดังไกลถึงต่างประเทศ
จากฝีมือรุ่นพี่ในคณะ!
เกม Hospital Haunted be Lost เกมแนวสยองขวัญชื่อดังที่แม้แต่นักแคสเกมต่างประเทศยังท้าให้ลอง เป็นหนึ่งในฝีมือรุ่นพี่ในสาขาที่เปิดบริษัทชื่อ madvrstudio ด้วยการเรียนที่ไม่ตีกรอบความคิดเด็ก แต่เราเปิดกว้างการเรียนการสอน สอนอย่างเข้าใจและพัฒนาต่อยอด ไม่ใช่แค่ออกแบบเกมได้ แต่นักศึกษาที่นี่จะต้องเรียนรู้ทั้งด้วยแอปพลิเคชั่น (Application) เว็บไซต์ (Web Site) อินสตอลเลชัน (Installation) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ดิจิทัลแม็กกาซีน (Digital Magazine) รวมถึงการพัฒนาเกม ซึ่งจะเรียนรู้การออกแบบเกม (Game Design) การออกแบบวิธีการเล่นเกม และการเขียนโปรแกรม (Game Programming) และการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจดิจิทัล (Tech Startup)

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์ วรากร ใช้เทียมวงศ์ มีความเชี่ยวชาญในด้าน 2D Animation และ 3D Animation โดยมีประสบการณ์ทำงานจากการเป็นนักแอนิเมเตอร์ และผู้ผลิต (Producer) ผลิตรายการทางโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศมากมาย เช่น การ์ตูน 3D animation เรื่อง Super Malt พิทักษ์โลก การ์ตูน 3D animation เรื่อง Bing Bedtime สำหรับออกฉายในประเทศแคนาดา และ Trailer เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Freej ของประเทศอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 2 ประเภท Short Animation เรื่อง “ช้าง” โดยร่วมกับทีมงานวิธิตา แอนิเมชั่น ในงาน Thailand Animation & Multimedia 2006 (TAM 2006)

วุฒิการศึกษา:
ปริิญญาโท: M.A. (3D Computer Animation)
Bournemouth University, UK

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์ CSS Technology และ Photoshop สำหรับงานออกแบบ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรเครือข่ายและวิศวกรระบบให้แก่หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถาบันเน็ตดีไซน์ และเคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการออกแบบเว็บไซต์จากสถาบันดังกล่าว

ปัจจุบันอาจารย์นภนต์ เป็นอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูงให้แก่สถาบันเน็ตดีไซน์ด้วย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกมัลติมีเดียและ 3D Animation โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบ นักแอนิเมเตอร์ ให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และแอนิเมชั่นในประเทศไทยกว่า 10 ปี ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก อาทิเช่น การออกแบบกราฟิกในละครเรื่องต่างๆ ของบริษัท ดาราวิดีโอ และ ดีด้า การ์ตูน 3D Animation เรื่อง สุดสาคร ขวานฟ้าหน้าดำ รามเกียรติ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ อีกหลายแห่ง

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ธีรวีร์ อำพันศิริ มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจเกี่ยวกับเกมและวงการอีสปอร์ต โดยมีประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 7 ปี ทั้งในด้านของ Game Operation และ การทำการแผนตลาดของเกมบนแพลตฟอร์มต่างๆ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำการตลาดบน Social Media ให้กับบริษัท Startup อื่นๆ อีกหลายแห่ง

ประวัติการทำงาน
2558 – 2560 Overseas Project Manager บริษัท Kongzhong ปักกิ่ง, ประเทศจีน
2557- 2558 Overseas Product Manager บริษัท Youzu เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
2556 – 2557 Senior Digital Marketing บริษัท Kingsoft กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลย์เซีย

TWISTBOX ENTERTAINMENT INC., Sherman Oaks, CA, USA
Senior Software Developer Jan 2008 – 2013
● Established and managed a software development team, and co-trained a project management team.
● 60% software development, 20% team management, 20% support and troubleshoot.
● Designed and developed high performance, scalable WAP sites, service integrations, databases, content delivery tools, age verification systems, and WAP advertising client APIs.
● Developed and integrated an SMS billing system to serve customers from MTS Russia, Virgin US and Telefonica Spain.
● Negotiated with mobile carriers on development issues and translated product requirements into project specifications.
● Created and monitored project launch plans; reviewed project status and deliverables to ensure that projects would be delivered on time and to specification.
● Presented, documented, and advised on technical issues, dependencies, and solutions.
● support to further the analysis, construction, and maintenance of mobile offerings.

TWISTBOX ENTERTAINMENT INC., Sherman Oaks, CA, USA
Software Developer April 2006 – Jan 2008
● Developed high traffic WAP sites for Vodafone, MTS, O2, 3UK, and Telefonica using XHTML, WML, PML, 3ML, TPML, and other carrier specific markup languages.
● Compiled, linked, troubleshooted, and debugged everyday product changes.

PLOW DESIGN, Van Nuys, CA, USA
Web Programmer/Designer Sep 2003 – July 2004
● Created, designed, tested and maintained both dynamic and static websites utilizing ASP, ASP.NET and JavaScript, using SQL server and MySQL as back-end database.

LANGUAGE SYSTEM (LSI), Alhambra, CA, USA
Visual Basic Programmer March 2000 – May 2003
● Created CAI (Computer Assisted Instruction) programs such as TOEFL.
● Built programs such as Attendance Keeper, A program that tracks student’s attendance via student ID card and scanner.

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

4444
เรื่องเล่น เราจริงจัง

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
     (อักษรย่อ) : ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
     (อักษรย่อ) : B.F.A (Interactive and Game Design)


UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
21 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
41 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก
31 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 15 หน่วยกิต
 

เรื่องเล่น เราจริงจังระดับไหน?

เพราะเราจริงจังกับทุกเรื่องและทำให้เป็นจริง การเรียนของเราจึงเน้นการจุดประกายความคิด ใครไม่เก่งเราก็สอนให้เก่งได้ กับการสอนที่ให้ความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับเกม และ E-Sports การสร้างสรรค์เกม การพัฒนาเขียนโปรแกรม หลักการแคสติ้ง การออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์  ทั้งวิธีการสร้างรายได้เชิงธุรกิจแบบครบวงจร Application, Website, Installation, Digital Magazine, e-Learning เรียนรู้พื้นฐานสำหรับนักกีฬา E-Sports การันตีผลงานสุดเจ๋งของรุ่นพี่ในคณะที่น้องๆไม่ควรพลาด กับผลงานที่ดังไกลระดับต่างประเทศอย่าง Hospital Haunted be Lost

ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 :  จัดเต็มพื้นฐานสำหรับความรู้ด้านการสร้างเกม เรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ แนวคิดในการออกแบบ ประวัติการออกแบบ พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น  คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ภาพดิจิทัลเบื้องต้น กับการเรียนในห้องเรียนที่มีเครื่องมือสุดทันสมัย

ชั้นปีที่ 2 : เจาะลึกระดับเข้มข้นกับการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ การสร้างรูปทรงและภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น การทดลองอินเทอร์แอคทีฟและเกม

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : เน้นการเรียนแบบปฏิบัติลงมือทำ สนุกกับวิชาเลือกเสรี ตามความชื่นชอบและสนใจของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 :  ในปีสี่น้องๆ จะถูกส่งไปฝึกสหกิจศึกษาตามที่ต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ และค้นพบเส้นทางในอนาคตของตนเอง ว่าจะเดินแยกไปเส้นทางไหน และเตรียมโปรเจคจบที่พัฒนามาจากความคิดมาสู่การสร้างสรรค์ที่เป็นจริง สำหรับเข้าสู่การทำงานระดับมืออาชีพ

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage งานผลิตเนื้อหาออนไลน์
     -
โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมกราฟิก
     - นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
     - นักออกแบบเกม หรือวิธีการเล่นเกม
     - ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น

     - นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์
UploadImage งานออกแบบออนไลน์ e-sports
     - นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
     - นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
     - นักออกแบบอินโฟกราฟิก
     - นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
     - ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
UploadImage งานสื่อสารการตลาดออนไลน์ e-sports
     - นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
     - นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
     - ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
     - ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
     - ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage Novaleaf UploadImage
UploadImage Asiasoft UploadImage
UploadImage Debuz Company Limited UploadImage
UploadImage Garena Online (Thailand) UploadImage
UploadImage บริษัท Electronics Extreme UploadImage
UploadImage บริษัทฟันบ็อกซ์จำกัด UploadImage

 

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

เ รื่ อ ง เ ล่ น
เ ร า จ ริ ง จั ง !

สร้างเกมให้แตกต่าง จริงจังเรื่อง E-Sports  
ใครว่าเรื่องเล่น จริงจังไม่ได้? ที่ SPU เราจริงจังทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องของเกม มาต่อยอดความชอบให้กลายเป็นจริง กับหลักสูตรที่เข้าใจผู้เรียนมากที่สุด! อัพ LEVEL ความรู้แบบก้าวกระโดด เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การแคสติ้ง ออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม ครอบคลุมทุกความรู้เกี่ยวกับด้าน E-Sports ที่คอแฟนเกมห้ามพลาด!


View 15462