หลักสูตรระยะสั้น

 

UploadImageผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์
โดยมีประสบการณ์ การออกแบบ สถาปัตยกรรม และสร้างสรรค์งาน 3D ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาปนิกและนักออกแบบดิจิทัล อยู่ที่นครรัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอยู่หลายครั้ง เช่น การแสดงผลงาน Perfect Shell ใน Best 3D Graphics Magazine ของประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด Science and Technology in Digital Art Competition

ตำแหน่งคณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่นแอนิเมชั่นและเกมสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0)

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสารสนเทศ สถาบันสถาปนิกสยาม
โดยสมาคมสถาปนิก สยามฯ และตำแหน่งที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์การบิน และอวกาศแห่งชาติ

 

  UploadImage
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage
    UploadImage