ข่าว/กิจกรรม

“พ่อหลวงปวงประชา” ผลงานสร้างสรรค์จากใจ นศ.ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม

 

นักศึกษา และคณาจารย์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันวาดภาพ “พ่อหลวงปวงประชา” เพื่อระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทั้งชาติ ในพระจริยวัตรต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่ได้ถ่ายทอดความรัก ความสามัคคี ผ่านงานศิลปะ โดยผลงานดังกล่าวได้จัดแสดงในงาน “The Marigold Street Art In Bangkok 2017 : วาดด้วยรัก ภักดิ์ด้วยใจ” ณ บริเวณลานซังเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2560

view: 190 shares: