ข่าว/กิจกรรม

The Garden of God" นิทรรศการศิลปะ โดย “อ.เกรียงไกร ดิจิทัลมีเดีย

ผศ.เกรียงไกร กงกะนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ "The Garden of God" อาณาเขตแห่งดินแดนลึกลับถูกสร้างขึ้นจากสภาวะดำดิ่งที่อยู่ในจิตใจ มิติแห่งจินตนาการซึ่งเต็มไปด้วยผัสสะแห่งจินตนาภาพ แต่การจินตนาการถึงดินแดนแห่งสวรรค์โดยมนุษย์คงมิอาจละทิ้งกลิ่นของกิเลสที่แฝงอยู่ภายในได้ อย่างหมดจด ณ DUKE Contemporary Art Space ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ ราชประสงค์ นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2560
view: 262 shares: