ผลงานและรางวัล

รางวัลชมเชย ประกวดออกแบบสัญลักษณ์หมีแก้ว

รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบสัญลักษณ์หมีแก้ว

จาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร