ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      ด้วยคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะฯ จะดำเนินการจัดทำเพจรวบรวมผลงานสื่อดิจิทัล ที่สร้างสรรค์ทุกประเภท อาทิเช่น ภาพกราฟิก, Infographic, VDO, Motion graphic, Digital Arts หรือผลงาน 3D เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป สามารถ ส่งผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ
1. ส่ง File ขนาด 300 dpi. โดย upload file ขึ้น google drive และส่ง link มาที่ Inbox page คิดถึง"พ่อ" https://www.facebook.com/belovefather พร้อม ชื่อ-สกุล และชื่อภาพ
2. ต้องเป็นผลงานของตัวเอง และไม่จำกัดจำนวนชิ้น ต่อท่าน
3. ผลงานทุกประเภท สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ โดยที่คณะฯ สามารถนำผลงานออกเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป download ผลงานเพื่อใช้ในการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
view: 215 shares: