ข่าว/กิจกรรม

ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม จับมือ การีนา เปิดโลก e-Sports

ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม จับมือ การีนา เปิดโลก e-Sports เต็มรูปแบบ

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และจะมีการส่งนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ทำงาน และสร้างนักศึกษาให้ตอบโจทย์แวดวงธุรกิจ Game และ e-Sportsอีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาพรวมตลาดเกมในประเทศไทย โดย Allen Hsu, Corporate Partnership Senior Manager in Game Business บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 181 shares: