ข่าว/กิจกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวด SoftwarePark WealthMagik Animation Award


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรพร เมืองไสย นายไตรภพ ทองใบ และนายธีรวัฒน์ ภู่สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวด SoftwarePark WealthMagik Animation Award วันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด
view: 709 shares: