ข่าว/กิจกรรม

รณรงค์ ประชาสัมพัทธ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ

คณะดิจิทัลมีเดีย
ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพัทธ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ให้กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 3066 shares: