ข่าว/กิจกรรม

คณะดิจิทัลมีเดียร่วมรณรงค์ ประชาสัมพัทธ์ เลิกบุหรี่

คณะดิจิทัลมีเดียร่วมรณรงค์ ประชาสัมพัทธ์ Smoking Area สูบบุหรี่ในสถานที่ ที่ทางมหาลัยกำหนดให้กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 822 shares: