ข่าว/กิจกรรม

งานสร้างสรรค์ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

อาจารย์คณะดิจิทัลมีเดียและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (ชั้น 22) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560

 
view: 269 shares: