ผลงานและรางวัล

เทคนิคการทำภาพประกอบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสื่อร่วมสมัยด้วยเทคนิคผสม

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
เทคนิคการทำภาพประกอบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสื่อร่วมสมัยด้วยเทคนิคผสม
อาจารย์สุนทรี เฉลียวพงษ์ และ ณัฐพล พิชัยรัตน์
สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย
 
view: 84 shares: