ผลงานและรางวัล

การศึกษาออกแบบตัวอักษรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนตลาดเก่า

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

การศึกษาออกแบบตัวอักษรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนตลาดเก่า

อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร
สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย

view: 144 shares: