ผลงานและรางวัล

รางวัล Popular Challenge by SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017

รางวัล Popular Challenge - SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017

นายจักรกฤษ บูรณคุณามณี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบกราฟิก
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

view: 79 shares: