ธาดา ไมตรีเวช

UploadImage
UploadImage
นายธาดา  ไมตรีเวช
สำเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อปีพุทธศักราช 2551

เป็นผู้มีความสามารถ และโดดเด่นในด้านการออกแบบงานเสียง จนได้รับความไว้วางใจ ให้ร่วมงานกับบริษัทผลิตสื่อชั้นนำระดับนานาชาติ  อาทิ บริษัท Viral Tunes, บริษัท Karma Sound Studio, บริษัท Cocoboi Music

ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท  Wave Unit  รับผลิตผลงานเสียงประกอบภาพยนตร์โฆษณา แอนิเมชัน  และสื่อทุกชนิด ผลงานภายใต้ชื่อ Wave Unit เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงระดับชาติ และนานาชาติหลายชิ้น เช่น งานเสียงประกอบนิทรรศการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งานเสียงประกอบโฆษณากรมการท่องเที่ยว และงานเสียงประกอบงาน World Intellectual Property Organization ซึ่งนำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมาแสดงในรูปแบบ multimedia เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้การสนับสนุนจาก Universal Audio ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ให้เป็น Brand Endorser ของ Universal Audio อีกด้วย

จากผลงานดังกล่าว นับได้ว่านายธาดา ไมตรีเวช ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการมหาวิทยาลัย  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ให้แก่ นายธาดา ไมตรีเวช เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
view: 0 shares: