ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ดิจิทัลมีเดีย ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 ในพิธีรับปริญญา วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความภาคภูมิใจของคณะดิจิทัลมีเดีย 
 
view: 468 shares: