ผลงานและรางวัล

ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง MASKED

ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง MASKEDโดยนายพลเพชร ชื่นทองคำนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม