ผลงานและรางวัล

"ลัดไวเวอร์" แอพค้นหาทางลัด

โปรเจคเชิงทดลอง ออกแบบโดยนายมนตรี ศรีพุทธา
นักศึกษาชั้นปีที่สาม สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย ศรีปทุม