ผลงานและรางวัล

Thesis Digital Arts "Amico"

งานน่ารักๆ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทางด้านจิตใจและนิสัยของเด็ก ผลงาน Amico
โดยนายเฟื่องอรรถ เสือเพชร นักศึกษา ม.ศรีปทุม สาขาดิจิทัลอาร์ตส์