ข่าว/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Installation Art และการประกวดเพื่อร่วมงานเทศกาลดนตรี Siam Songkran 2023

จากโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Installation Art และการประกวดเพื่อร่วมงานเทศกาลดนตรี Siam Songkran 2023 ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่สาขา สาขาวิชา กาารออกแบบอินเทอร์แรคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 502

ผลงานของนักศึกษาก็ได้ถูกนำเสนอให้กับคณะกรรมการ จากบริษัท วัน เอเชีย เวนเจอร์ จำกัด  บริษัท แคชเชียร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักและเป็นผู้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้น และ อาจารย์พิเศษตัวแทนจากคณะดิจิทัลมีเดีย
การมอบรางวัลจึงถูกจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 13.00น. ณ ห้อง ออดิทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
โดย ได้รับการตอบรับอย่างดี จากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ในส่วนของผลงานประกวดที่ทีมนักศึกษาแต่ละทีมจะต้องทำให้สำเร็จนั้น จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
1. การออกแบบ Photo Booth สำหรับการติดตั้งและถ่ายรูปที่ต้องเข้ากับสไตล์และเนื้อหาของเทศกาลดนตรีที่กำหนด
2. การออกแบบ Meta Spark AR Filter สำหรับใช้งานกับ Facebook และ Instagram ซึ่งต้องใช้งานได้จริงและตรงกับความต้องการโจทย์ของผู้จัดเทศกาลดนตรี
3. การนำเสนอและสื่อสาร ซึ่งแต่ละทีมจะต้องสรุปและออกแบบ Sketch Design Board เพื่ออธิบายผลงานของตัวเองออกมา อย่างสวยงามในขอบเขตหน้ากระดาษที่กำหนด

โครงการอมรมเชิงปฎิบัติการและการประกวดนี้ เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทดลองทำงานจริงได้อย่างดี และเข้าใจหัวใจของการทำงานเป็นทีมที่ท้าทาย นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนอกจากตัวรางวัลแล้ว ยังจะได้นำ Camera Filter ของตัวเอง Publish ผ่าน Official Account ของเทศกาลดนตรี Siam Songkran จริง ๆ อีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 21 shares: